Láidehus

Denne grammatikkstien er en del av SAM-1031 som gir 20 studiepoeng. I løpet av kurset skal dere lære å:

  • bøye verb i nåtid og fortid
  • bøye substantiv og pronomen i kasus
  • lage tallordsfraser i nominativ
  • bøye adjektiv i entall og flertall, og i attributtform
  • lage enkle setninger på nordsamisk basert på et ordforråd som dekker dagligdagse temaer og situasjoner

Læringsstien har 12 trinn, med 2-5 underkapitler. Her finner du forklaringer om ordbøyning, stadieveksling og setningsstruktur. I tillegg inneholder hvert trinn også tekster, øvelser og lenker til mer detaljerte grammatikkforklaringer.  Selv om kurset vektlegger grammatikk og setningsstruktur, er det nødvendig å jobbe med enkle tekster for å øve på praktisk bruk av språket.

Boahtte ceahkki (neste trinn): Ceahkki 1.1