SAM-1031 i Nesseby

Velkommen som student i begynnerkurset i nordsamisk, høsten 2013. På denne siden vil du finne informasjon om kurset og tidsfrister etc.

Kurset gis som et samarbeid mellom Isak Saba senteret og Universitetet i Tromsø. Isak Saba senteret har ansvaret for undervisningen, mens UiT har ansvaret for eksamen. Kurset gir 20 studiepoeng.

For å kunne ta eksamen i kurset, må man ha bestått fires skriftlige og en muntlig obligatoriske oppgaver. De skriftlige oppgavene skal inneholde minst 80 ord.

Innleveringsdatoer:

1. skrftlige oppgave 02.09.13

2. skriftlige oppgave 18.09.13

3. skriftlige oppgave 03.10.13

4. skriftlige oppgave 17.10.13

Muntlig to uker før eksamen

Forslag til tema: mun ja mu bearaš, mátkošteapmi, mu orrunbáiki, murjen, eanandoallu, mu bargu osv.

 

 

 


 

2 thoughts on “Isak Saba diehtosiidu

Leave a Reply