2.4: Dássemolsun 2 Alla on esitetty seuraavaat 3 astevaihtelutyyppiä. I. tn-tyypin vaihtelu: Klusiili-nasaaliyhdistelmä vaihtelee heikossa asteessa yksinäisnasaalin kanssa. sátni – sánit sápmi – sámit    vuopmi – vuomi   latnja – lanjat jokŋa – joŋat II. s-yhdistelmät: Vahvassa asteessa on kaksi… Read more2.4: tn-tiipa, s-čoahkit, dj ja nj HU

/* Hide category links Suopma */

1.4: Dássemolsun 1 Astevaihtelu tarkoittaa painottoman ja painollisen tavun välisten konsonanttien vaihtelua. Konsonanteista ja konsonanttiyhtymistä on olemassa vahva ja heikko aste. Vahva aste on yleensä pidempi kuin heikko aste. Huomaa että saamen astevaihtelu eroaa suuresti suomen astevaihtelusta. Seuraavassa on esitetty… Read more1.4: Duppalkonsonánttat ja h-čoahkit HU

/* Hide category links Suopma */

Dollagáttis nominatiivi – genetiivi-akkusatiivi   árran – árrana tulisija dolla – dola tuli geađgi – geađggi kivi suovva – suova savu muorra – muora puu gáfegievdni – gáfegievnni kahvipannu ákšu – ákšu kirves gáfeseahkka – gáfeseahka kahvinsuodatinpussi vuoššanmuorra / goaŋku… Read moreDollagáttis HU

yksikkö monikko Esimerkki gii geat kuka (subjekti) Gii Máret lea? Geat leat skuvllas? goabbá kumpi (subjekti) Goabbá vuittii? mii mat mikä (subjekt) Mii lea lávkkas? gean geaid kenet/kenen (objekti tai omistaja) Gean don oainnát olgun? Gean beana dát lea? goappá… Read moreJearransánit HU

/* Hide category links Suopma */

Biepmut Borranbeavddis nominatiivi – genetiiivi-akkusatiivi láibi – láibbi leipä láibevajáhas -vajáhasa leipäviipale garraláibi -láibbi näkkileipä vuostá – vuosttá juusto monni / manni – moni / mani muna vuoivvasmeastu -measttu maksapasteija muorjemeastu -measttu hillo buvru / suohkad – buvrrut /suohkada puuro… Read moreBiepmut HU

Viesus yksikkö – monikko orrunsadji   -sajit asuinpaikka ásodat – ásodagat asunto láigolatnja  -lanjat vuokrahuone viessu – viesut talo ráidoviessu    -viesut rivitalo geardeviessu    -viesut kerrostalo latnja – lanjat huone stohpu – stobut / orrunlatnja   -lanjat tupa / olohuone gievkkan – gievkkanat… Read moreViessosánit HU

Biktasat yksikkö – monikko bivttas – biktasat vaatteet báidi – báiddit paita buvssat housut suohkku – suohkut sukka skuovva – skuovat kenkä fáhcca – fáhcat lapanen gahpir – gahpirat lakki háhttá – háhtat hattu idjabivttas -biktasat yöpuku arvereaddju -readjut sadetakki… Read moreBiktasat – sátnelistu HU

/* Hide category links Suopma */

9.1: Boradeapmi Gáffádagas Gáffádagas jietnafiilan.   Buorre beaivi! Humatgo sámegiela? Binnáš. Maid don siđat? Mun siđan gáfe. Siđatgo borrat maidege? Leatgo gáhkut? De leat. Makkár gáhkut dis leat? Mis leat šuhkoládagáhkku ja lákcagáhkku. Mun válddán lákcagáhku. Leage buorre. Ollugo máksá?… Read more9.1: Boradeapmi – HU

7.4: Jagiáiggit Jagi áiggit – jietnafiilan   Giđđa lea čuvges áigi dáppe davvin. Miessemánus juo lea čuovgat birrajándora. Giđđat muohta suddá, ja bárbmolottit bohtet davás.  Juohke giđa mun šattan leabuheapmin. Go geassemánnu boahtá, de lea geassi. Geasset láven mannat lupmui,… Read more7.4: Jagiáiggit – HU

8.4: Maid don leat bargame dál? Maid don leat bargame dál? Mun lean lohkame. Leago dolla ain buollime? (Palaako tuli yhä?) Eallu dáidá duon dievás guohtume. (Luultavasti tokka on sillä kukkulalla paimentamassa.) Ánte lei jur vuoddjáme go mun mannen. (Ánte… Read more8.4: Maid don leat bargame dál? – HU

/* Hide category links Suopma */