6.4: Dássemolsun 6

k-forbindelser

I k-forbindelser har vi k i sterkt stadium, i kombinasjon med enkeltkonsonanter eller s-forbindelser. I svakt stadium veksler k  med v og den siste konsonanten i forbindelsen blir til en dobbeltkonsonant. I uttalen er det en liten pustelyd mellom k og neste konsonant. Legg merke til at v uttales som f foran c, č og t.

kc > vcc cukcasat – cuvccas
kč > včč čakča – čavčča
ks > vss máksit – mávssán
kš > všš dikšut – divššui
kt > vtt ruoktu – ruovttus
kst > vstt teaksta – teavstta

 

Guldal ovdamearkkaid – jietnafiila.

 

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii. Fuobmá eambbo ovdamearkkaid.

 

Mer om stadiveksling kommer i lenger ut i kurset, eller du kan bruke disse linkene:

Loga grammatihka:

Konsonántačohkiid molsašuddamat