Buresboahtin SAM-1031 kursii Moskaluovttas ja Romssas!

(14.11.12) Lehpet go dii muitán deavdit jearahallanskovi OAHPA! birra? Lea hui dehálaš ahte dii buohkat vástidehpet. Dainna ehpet ádján go moadde minuhta. Ok? Kasia https://kursa.oahpa.no/2012/11/05/jearranskovvi-sporreskjema-1031-studenter/

(07.11.12) Heive go buohkaide vuolgit geahčat “Silbajávri” – teáhterčájálmasa disdaga 20.11. dii. 20.00 Romssas, HT-visttis? Áiggun diŋgot bileahtaid.

(06.11.12) Odne lea kursa Romssas, universitehta girjerájus. Mii bargat dii.17-20 nu go lávet. Lávvordaga 10.11 ja sotnabeaivve 11.11 lea mis čoahkkaneapmi Moskaluovttas, Gáisi giellaguovddážis. Áiggit:

 • lávvordaga dii.9.00-17.00
 • sotnabeaivve dii.10.00-16.00

Mii geardduhit ceahki 7 ja bargat 8. ja 9. cehkkiin. Mii bargat maid “Silbajávri” giehtačállosiin: lohkat, jorgalit ja hárjehallat (neaktit)

TEMÁ:

 • Jándor, vahkku, mánut, jagi áiggit
 • Boradeapmi
 • Gávppašeapmi
 • Mearragáttis
 • Mu ruovttubáiki

(25.10.12) Boahtte disdaga (golggotmánu 30.b.) deaivvadit fas Moskaluovttas. Kursa álgá dii.17.00. Fáddá lea 7. ceahkki. Buorre jus sáhttibehtet dan lohkat ovdalgihtii. Ok? NB. Muitibehtet go hárjehallat OAHPA!-siiddus?  Dearvvuođaiguin Kasia

(23.10.12) Odne lea kursa Romssas, nu go čuožžu ge plánas. Oaidnalit dii. 16.55 univ. girjerájus. Dearvvuođaiguin Kasia NB. Lea leamaš hui somás vahkkoloahppa! Giitu didjiide buohkaide!

Maid barggaimet lávvordaga :-)

(16.10.12) Plan for helgesamlinga: Skibotn 2021okt2012

(02.10.12) Ruovttubargu. Áigemearri: disdaga 9.10

 1. Bargga OAHPA! – siiddus unnimustá 30 minuhta ovdal sotnabeaivvi 7.10. Muitte fal logget sisa!
 2. Čále logga mo manná. Makkár hárjehusaid don barggat? Mii lea álki /váttis? Masa don liikot buoremusat? Masa it liiko? Čále sámegillii dahje dárogilli, jus lea váttis.
 3. Sádde logga (post) WordPress-siiddu bokte.

D. Kasias

(24.09.12) Ihttin, disdaga 25.09 lea kursa Moskaluovttas. Álgá dii.17.00. Temá lea 4. ceahkki ja s. Ánin dánin – girjjis. Ok? Kasia

(19.09.12) Buorre beaivi buohkaide. Amma lei buorre kursa ikte? Máhttibehtet go dál lokatiivva ja viesso-sániid? Lea hui dehálaš ahte dii buohkat hárjehallabehtet Oahpa! – siiddus. Sáhttibehtet hárjehallat omd. 15 minuhta juohke beaivvi.

Dá muhtun vuogas hárjehusat:

 • Lokatiiva cealkagiin: Morfa-C
 • Sojahit ovttaskas sániid: Morfa-S NB. Vállje Kasusa: lokativ ja Girji: SAM-1031-1
 • Oahpahallat viesso-sániid Leksain – Bygninger/rom

Mun áiggun iskat jogo dii lehpet hárjehallan! D. Kasias

muhtun sánit:

 • sojahit – å bøye
 • hárjehallat – å øve
 • oahpahallat – å lære seg, øve seg
 • dehálaš – viktig
 • cealkka – cealkagat – setning(er)
 • iskat – å sjekke, granske, undersøke 🙂

***

(11.09.12) NB! Bákkolaš bargo-bihttá – Muital iežat birra (Fortell om deg sjøl)! (unnimustá 80 sáni). Ok? Sáddes epoastta dahje liŋkka WordPress-siidui. Áigemearri: mánnodaga 17.09 dii.15.00.

Eará barggut:

 • Hárjehallat LOGUID Numrain
 • Hárjehallat BIVTTAS-SÁNIID Leksain (Seahtta: Klær)
 • Hárjehallat RUMAŠ-SÁNIID Leksain (Seahtta: Kropp)

Muitet fal logget sisa! D. Kasias

***

(08.09.12) OBS OBS OBS – ingen tur i morgen pga dårlig vær. Dessverre. Sees på Gáisi kl.9.30.

(06.09.12) Helgesamling 8.-9.sept.2012

 • LÁVVORDAGA dii.10.00 – 17.00 Moskaluovttas (Gáisi giellaguovddážis) NB: Gáisi ordner med varmt måltid i løpet av dagen, men ta med matpakke.
 • TEMÁT:
  1. Mun ieš: namma navn, gullevašvuohta tilhørighet, orrunbáiki bosted, ahki alder, bearaš ja sohka familie og slekt, bargu arbeid, giella språk, beroštumit interesser. Deavdit skovi fylle ut skjema. Guldalit ja lohkat teavsttaid, muitalit iežas birra ja jearahallat earáid.
  2. Pronomenat: mun – mu – munnje – mus – muinna osv.
  3. “å ha”: Mun lean vs Mus lea
  4. Logut – tall
  5. Diibmu – klokka
  6. Vearbbat preseanssas – bøye verb i presens (nåtid)
  7. Jearransánit – spørreord: Gii? Mii? Gos? Galle? osv.
  8. Spørsmål med -go
  9. Nektelsesverbet: mun in boade – don it boade – son ii boade osv.
  10. Svare nektende
  11. Telefonsamtale – avtale å møtes
  12. Noen ord og uttrykk i forbindelse med uteaktiviteter: bål, kafferast, vær, det å gå på tur
 • SOTNABEAIVVI dii.9.30 Moskaluovttas (Gáisi giellaguovddážis) Hvis brukbart vær, blir det tur. Sett av hele dagen. Ta med mat og gode klær!

***

(03.09.12) Da møtes vi i morgen, tirsdag 4.09 kl.16.50 på avtalt plass. Husk å ta med datamaskin. Hvis noen skulle bli forsinka, ring meg på 92693683 (vi skal til Teorifagbygget 4 der døra låses kl.15 – viktig at alle går inn i lag).

NB NB. Fint om alle som ikke har gmail, kan opprette en Gmail-konto til bruk i forbindelse med språkkurset. Ta med brukernavnet og passordet ditt på tirsdag. Kasia

***

(29.08.12) Noen praktiske opplysninger ved kursstart:

 • Samlingsplan for hele semesteret finner dere her:  SAM1031 host 2012 Gaisi
 • For detaljert info om kursets innhold, kompetansemål og arbeidskrav, les emnebeskrivelse (UiT).
 • Neste gang, tirsdag 4. september kl.16.50 møtes vi på universitetsområdet, ved inngangen til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket – se bilde og kart. Da får vi bl.a. innføring i digitale språklæringsverktøy. VIKTIG: Ta med datamaskin!
 • Ellers til tirsdag 4.09: Les gjennom hele Ceahkki 1! Lytt til dialogene og øv på replikkene mange ganger. Husker du tallene?
 • Ta gjerne kontakt på epost, tlf eller skriv kommentar til denne artikkelen om det skulle være noe. Oaidnaleapmái! Kasia 92693683

Leave a Reply