7.4: Dássemolsun 7

Unntak

Det finnes ord som ikke har veksling i det hele tatt. Noen av disse ordene er isolerte ord, som ikke følger resten av systemet. Andre tilhører en morfologisk gruppe som ikke har stadieveksling.  Manglende stadieveksling vises med = i ordbøker.

Vanlige ord uten stadieveksling:

ákšu ákšu – ákšuin
moarsi moarsi – morsiin
girku girku – girkus
Ivgu Ivgu – Ivgus
hildu hildu – hildus
láhtti láhtti – láhttis
dorski dorski – dorskit

 

Tips: Hvis ordet i grunnform har en enkeltkonsonant, og det er et likestavelsesord, da er det ikke stadieveksling:

láse láse – láset
plána plána – plánat
toga toga – togat

 

Det fins morfologiske grupper av ord, der man ikke skal ha stadieveksling. Kontrakte verb er en slik gruppe. En annen gruppe er såkalte handlernomen. Dette er substantiv som betegner ‘handlere’. Forskjellige yrkesbenevnelser går inn i denne gruppa, men også vanlige ord som girdi. Disse ordene lages av verb.

En vanlig regel er å fjerne infinitivsendelsen, og da står du igjen med et handlernomen, f.eks čállit > čálli, goarrut > goarru. Verb med a-stamme, får vokalveksling i andre stavelse: jearrat > jearri. I ulikestavelsesverb legger man til endelsen -eaddji etter siste stammekonsonant. Ord som slutter på -eaddji har heller ikke stadieveksling.

bivdit > bivdi bivdi – bivdis
oahpahit > oahpaheaddji oahpaheaddji – oahpaheaddjis
bargat > bargi bargi – bargis
vuovdit > vuovdi vuovdi – vuovdis

 

Legg merke til at noen handlernomen ser ut som andre substantiv som har stadieveksling. I slike tilfeller må man vite hvilket ord det er snakk om, for å vite om det skal være stadieveksling eller ikke:

vuovdi Vuovdis ledje ollu rávvagat.
  Vuovddis ledje ollu divrrit.
dikšu Dikšus lei ollu bargu.
  Divššus ii lean ávki.

 

 

 

  1. Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii. Oza sátnegirjjis eambbo sániid main ii leat dássemolsun.
  2. Digitála sátnegirjjis: oza substantiivvaid lohkki ja bassi. Geahča čoavddahámiid ja ovdamearkkaid. Maid fuobmát?

 

Mer om stadiveksling kommer i lenger ut i kurset, eller du kan bruke disse linkene: