3.4: Dássemolsun 3

På dette trinnet ser vi på 3 vekslinger. Nordsamisk har både lange og korte dobbeltkonsonanter og konsonantforbindelser. De korte dobbeltkonsonantene er likevel lengre enn enkeltkonsonantene.

I. Lange dobbeltkonsonanter veksler med korte

Dobbeltkonsonantene er lange i sterkt stadium, og korte i svakt stadium. Skriftspråket skiller ikke mellom lange og korte dobbeltkonsonanter. Det fins altså ord som ikke har veksling i skriftspråket, men som likevel har veksling i talespråket.

I eksemplene nedenfor er de lange dobbeltkonsonantene markert med trykkmerket ‘. Dette merket brukes ikke i dagens rettskriving. Bokstavforbindelsen ‘lljer også en lang dobbeltkonsonant. Den veksler med den kortere dobbeltkonsonanten ‘lj’.

s’s > ss guossi – guossit     bassi – bassi    
š’š > šš vuoššat – vuoššan
l’l > ll golli – gollis
m’m > mm cummá – cummát
n’n > nn manni doai! – moai manne
r’r > rr borri doai ! – moai borre
v’v > vv divvu doai! – moai divvo
llj > lj viellja – vielja          beallji – bealji   

 

II. Lange h-forbindelser veksler med korte:

Skriftspråket skiller mellom lange og korte h-forbindelser. I sterkt stadium etterfølges h-lyden av en dobbeltkonsonant, mens den i svakt stadium etterfølges av en enkeltkonsonant. I tale er det derimot h-lyden som er lang i sterkt stadium.

hpp > hp hoahppu – hoahpu
htt > ht máhttu – máhtu    máhttit – máhtii   
hkk > hk lihkku – lihku   gáhkku – gáhku     
hcc > hc máhccut – máhcui       fáhcca – fáhca     
hčč > hč gahččat – gahčai     báhčči – báhčit   

 

III. Vekslingen ddj > dj

Bokstavkombinasjonen ‘ddj‘ står for en stemt dobbeltkonsonant, og ‘dj‘ står for en ustemt dobbelkonsonant.

ddj > dj áddjá – ádjá    vuoddji – vuodjit    

 

Guldal ovdamearkkaid – jietnafiila

 

Jorgal ovdamearkkaid iežat gillii. Fuobmá eambbo ovdamearkkaid.

 

Mer om stadiveksling kommer i lenger ut i kurset, eller du kan bruke disse linkene:

 

Loga grammatihkas:

Dássemolsun