4.4: Dássemolsun 4

Konsonanttiyhdistelmät

Useimmiten tapaus jossa konsonanttiyhdistelmä on astevaihtelussa, heikossa asteessa on kaksoiskonsonantti. Vahvassa asteessa tehdään jaottelu niihin yhdistelmiin, joissa on švaa-vokaali, ja niihin joissa ei ole.

A. Yhdistelmät ilman švaa-vokaalia:

HUOM i on osa konsonanttiyhdistelmää, ei osa diftongia!

i-yhdistelmät: láibi – láibbi 
  juoigat – juoiggan 
  muitit – muittán 
  máistit – máisttán 
v-yhdistelmät: vuovdit – vuovddán 
  jávri – jávrri 
  guovža – guovžžat 
nasal-yhdistelmät: dánsut – dánssun 
  gánda – gánddat 
  seaŋga – seaŋgga 
  gumpe – gumppet 
  lunta – lunttat 
ld, lt, lž:
bealdu – bealddu 
  sálti – sáltti 
  skálžu – skálžžut 

Guldal ovdamearkkaid – jietnafiila.

 

B. Švaa-vokaalin sisältävät yhdistelmät:

đ-yhdistelmät: geađgi – geađggi 
muut l-yhdistelmät: galgat – galggan
  olju – oljju
  silba – silbba
  dulvi – dulvvi
r-yhdistelmät: muorji – muorjjit
  bargu – barggut
  bursa – burssa
  girdit – girddán

Guldal ovdamearkkaid – jietnafiila .

 

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii.

 

Enemmän astevaihtelutapauksia: