5.3: Dássemolsun 5

Klusiilin ja nasaalin sisältävät konsonanttiyhdistelmät:

A. Soinniton klusiili heikossa asteessa

Klusiili on vahvassa asteessa soinnillinen ja heikossa asteessa soinniton. Nämä yhdistelmät voivat sisältää myös r. Yhdistelmä pysyy muuten samana, ainoastaan klusiilin muuttuu soinnittomaksi. Huomaa että vahvassa asteessa r ja klusiilin välissä on švaa-vokaali.

bm > pm cábmit – cápmán      biebmu – biepmu   
dn > tn bodni – botnis   
dnj > tnj boadnji – boatnjis    
gŋ > kŋ duogŋasa – duokŋas    
rbm > rpm suorbmasat – suorpmas    
rdn > rtn bárdni – bártnit    
rdnj > rtnj skurdnjasat – skurtnjas    
rgŋ > rkŋ goargŋut – goarkŋun     

 

Guldal  ovdamearkkaid – jietnafiila .

 

B: Kaksoiskonsonantti heikossa asteessa

Nämä yhdistelmät voivat sisältää myös đ, i, l ja v. Heikossa asteessa klusiili katoaa, ja nasaali kahdentuu. Kaikissa muissa yhdistelmissä on švaa-vokaali vahvassa asteessa konsonantin ja klusiilin välissä, paitsi i- ja v- yhdistelmissä sekä ldnyhdistelmässä.

đbm > đmm gieđbmi – gieđmmi    
ibm > imm gáibmi – gáimmit    
idn > inn oaidnit – oainnán    
igŋ > iŋŋ vuoigŋat – vuoiŋŋan    
lbm > lmm čuolbma – čuolmmat    
ldn > lnn goldnat – golnnai    
vdn > vnn gávdnat – gávnnan    
vdnj > vnnj savdnjit – savnnján     

 

 

Muitte: Klusiilin ja nasaalin sisältävillä konsonanttiyhtymillä on kaksi erilaista vaihtelumallia. Käytä seuraavia sanapareja muistisääntönä:

rbm > rpm suorbma – suorpmat
lbm > lmm čuolbma – čuolmmat

 

Guldal  ovdamearkkaid – jietnafiila .

 

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii. Fuobmá eambbo ovdamearkkaid.

 

Enemmän astevaihtelutapauksia: