Ta UiT-eksamen

Eksamen ved UiT

Du kan ta eksamen ved UiT Norges arktiske universitet. Det krever at alle følgende punkter er oppfylt:

  1. at du er tatt opp som student, søknadsfrist 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Du velger enkeltemne (ikke realfag), søknadskoden er 9199. Dette gir deg en studierett med tilgang til alle emner på lavere grad som ikke har forkunnskapskrav. Du melder deg ikke opp til det aktuelle emnet før ved semesterstart.  
  2. at du har betalt semesteravgift noen dager før du registrerer deg (se punkt 3). 
  3. at du registrerer deg til riktig eksamen på studentweb seinest 1. september / 1. februar.
  4. at læreren din (som arbeider ved UiT eller samarbeider med UiT) har godkjent dine obligatoriske oppgaver.

Hvis du ikke rekker å bli UiT-student samme semesteret som du følger kurs, kan du søke deg som student for semesteret etter, hvis det arrangeres eksamen. Læreren din må sende inn bekreftelse på at dine obligatoriske oppgaver er godkjent.

Her er informasjon om eksamensreglement osv: Eksamen